ŞİRİNKÖY'ün TARİHCESİ

            ORTA ASYA KIRGIZİSTAN

 MALAZGRİT ANODOLUYA İLK TÜRK GİRİŞİ------- 1071                                       

 AYDIN OĞULLARI---------------------------------------1300

                                  milas muğla bodrum

MANAS TÜRKLERİ---------------------------------------------

SARI KEÇİLİLER--------------------------------------------

SARI KEÇİLİLERİN MANASIRA GELİŞLERİ-----------1600

 KÖYÜMÜZÜN ADI MANASIRDAN---ŞİRİNKÖY  oluşu---1957

KÖYÜMÜZDEN HACIBEYLER SÜLALESİNDEN --HASAN AGA--LİBYA KRALLIĞI YAPMIŞTIR LİBYANIN SON KRALI --1960--

bu bilgileri gönderen emin- ve  timuçin AKBAY beylere şükranlarımı sunuyorum

 

                                        BİR RİVAYETE GÖRE

                Şirinköy olarak anılan köy bugün yerleşim alanının 4 km kuzey batısında  ve 6 km kadar kuzey doğusunda ilk yerleşmesi yapıldığı mezar ve yıkıntılardan anlaşılmıştır.

                Köyün   İslamiyet’ten sonraki   ilk yerleşenleri konar göçer Yörükleri olan ve Muğla/Milas (Mylasa tarihteki adı) yöresinden gelen Orta Asya Manas  Türkmenlerinden olan  Sarı keçililerdir. 16.YY. da  Sarı keçililer oymağından üç kardeşin köyün dağlık bölgesine yörük usulüne göre 500-1000 m aralıklarla yerleşmişler. Yerleşme nedenleride 16 yy da uygulanan askerlik celbi işlemlerinin köyden evlenen erkeklerin askerlikten muaf  tutulmasıdır.

                Yerleşik hayata geçen ailelerin bir kısmı çobanlık ve hayvancılıklarını devam ettirirken diğerleride ticaret ve dokumacılık üzerine kendilerini geliştiriyorlar. 

                Osmanlı Devletinin gelişimine uygun olarak köye yerleşenlerle birlikte nüfus gelişiyor. Rivayete göre dokumacılıkta nam salıp hükümdar ailesine dokuma yaptığı ve ustalığını öğretmediği için Mana sır olan adla anılıyor. Bir başka rivayete göre de Manas Türklerinden gelindiği için Manasır ismi ile anıldığı belirtilmektedir. Ancak yapılan basit inceleme ve araştırmalar neticesinde köyde farklı uygarlıklar (Cavır mezarlığı, arığı, galangaçlar )olduğu tespit edilmiştir. Gerekli bilimsel çalışmalarla aydınlığa çıkar.

                       DEVAMINI OKUMAK İÇİN ŞİRİNKÖY DEVAMINI TIKLA

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !